Posts

Showing posts with the label सन्दर्भ- विश्व वातावरण दिवस

प्रदूषित पञ्चतत्त्वको रक्षा गर्नु हाम्रो उत्तरदायित्व

-विनोद मेहता /   हाम्रो शरीरको रचना पञ्चतत्त्व जस्तै-वायु, जल, अग्नि, माटो र आकाशबाट भएको मानिन्छ। हाम्रो भौतिक देहको निर्माण गर्ने यी तत्त्वहरू नै अशुद्ध भयो भने के हुन्छ - पञ्चतत्त्वबाट नै आत्माको उत्पत्ति हुन्छ। शरीर पञ्चतत्त्वको भौतिक स्वरूप हो भने आत्मा आध्यात्मिक। अब पञ्चतत्त्वहरू नै दूषित भयो भने शरीर र आत्मा दुवै दूषित हुन्छ। त्यसैले आज ँविश्व वातावरण दिवस’ को सर्न्दर्भमा हाम्रो रचनाकार तत्त्वहरूको अवस्था के छ भनी विचार गर्नु सान्दर्भिक नै होला।     पहिलो तत्त्व हो आगो। पोल्ने यसको चारित्रिक विशेषता भएकोले यसको मूलभूत स्वरूपमा हामीले कुनै परिवर्तन गर्न नसकेको भए पनि नयां-नयां स्रोतबाट यसलाई उत्पादन एवं नियन्त्रण गरेर भौतिक सुखप्राप्तिको लागि प्रयोग थालेका छौं। यसको ज्वलन्त उदाहरणमा इन्धनको विभिन्न स्वरूप हो। बल्दा यसलाई हावा चाहिन्छ र बल्ने क्रममै यसले विभिन्न रसायनहरूको उत्पत्ति गर्छ। वायुसंग मिसिइ वायुमण्डलमा पुग्दछन्। सलाई र कार्बनका ग्यासहरू जस्तैः सल्भरडाइअक्साइ र कार्बनमोनोअक्साइड एवं कार्बनडाइअक्साइड वायुमण्डलमा हाम्रो जीवनको लागि आवश्यक प्राणवायु अर्थात् अक्सिजन ग्यास