Posts

Showing posts with the label नियतिको फल

काराजिकको नियति : पाप धुरीबाट कराउँछ

Image
विश्वराज अधिकारी     कुनै पनि अपराध भएपछि त्यो अपराधको लागि कुनै व्यक्ति वा पक्ष अनिवार्यरूपमा जिम्मेवार हुनुपर्दछ र अपराध कर्म गरेबापत अपराध गर्ने व्यक्तिले अनिवार्यरूपमा सजायको भागीदार हुनुपर्दछ । र, त्यसैगरी उक्त अपराधकर्मको लागि उसले उचित सजाय पनि पाउनुपर्दछ । अर्थात् अपराध गर्ने व्यक्ति वा पक्षले न्यायिक समाजमा उन्मुक्ति पाउँदैन र उन्मुक्ति पाएको देखिएको पनि छैन । प्राकृतिक कारणबाहेक कुनै व्यक्ति, संस्था वा राजनैतिक दलबाट ठूलो सङ्ख्यामा व्यक्तिहरूको हत्या हुनु ठूलो एवं अक्षम्य अपराध हो । हत्यामा प्रत्यक्ष सहभागी हुनु, हत्या हुने किसिमको आदेश दिनु, हत्या हुने वातावरण तयार पार्नु र साथै आफ्नो नियन्त्रणमा रहेको शक्तिलाई नियन्त्रित गर्न नसकेर त्यस शक्तिद्वारा हत्या हुनु, यी सबै अपराध कर्महरू हुन् । अपराध कर्म गर्नेहरूले उन्मुक्ति पाउन जस्तोसुकै जिकिर गरे तापनि ।     राजनैतिक परिवर्तन ल्याउनका लागि जनताको हितमा आन्दोलन गर्ने पक्ष र विरोधी पक्ष, जसबाट पनि ठूलो सङ्ख्यामा हताहत हुनु वा हताहत हुने वातावरण सृजना हुनुसमेत अपराध कर्म नै हो । तसर्थ कुनै पनि कारणबाट, कुनै पनि नाम दिएर, कसैल